Teaterföreställning - Vi som bor här. Tisdagen den 7 november kl.19.00


Klicka på texten för mer info!

Auramätning med pekare och balansering av ernergier, Tisdagen den 10 oktober kl.18.00


Klicka på texten för mer info!

Storseans med mediumet Pat Campbell Torsdagen den 9 november kl.19.00


Klicka på texten för mer info!

Sagoallsång - Tyg och otyg, Lördagen den 23 september kl.11.00


Klicka på texten för mer info!

Teaterföreställning - Försvinnandet, Måndagen den 2 oktober kl.19.00


Klicka på texten för mer info!

Dansbandet Titanix Lördagen den 28 Oktober kl.21.00


Balansera mera - Tips och råd för att förhindra fallolyckor. Torsdagen den 5 november kl.10.00


Klicka på texten för mer info!

Teaterföreställning - Han skall bli min. Lördagen den 25 november kl.19.00


Klicka på texten för mer info!

Musikunderhållning - Fröken Elvis Lördagen den 14/10 kl.19.00


Klicka på texten för mer info!