Hyresgäster

Hos oss hittar du:

Restaurang 2 kök
e-post: restaurang2kok@gmail.com
Tfn: 0722-123828 / 0709-986882

ABF
www.abf.se

Surahammars PRO
0220-31301
www.pro.se/surahammar

Surahammars Bibliotek
0220-39090
www.surahammar.se

If Metall Bergslagen
0223-16020
www.ifmetall.se

Surabygdens SPF
www.spfpension.se/spfsurabygden

Surahammars Rotaryklubb
www.rotary.se/surahammar

Surahammars Teaterförening
http://surahammar.riksteatern.se/

SKPF
http://www.skpf.org/Vara-avdelningar/HALLSTASURAHAMMAR-AVD-81/

S.R & B.A Surahammar`s Rock & Blues Association
http://www.srba.se/

Lions Surahammar

www.e-clubhouse.org/sites/surahammar