Information om öppna förskolan i Folkets Hus

Den öppna förskolan, i dess nuvarande form, upphör vid årsskiftet. Lokalerna i Folkets Hus öppnar dock igen i februari. Mer information om detta följer.